Mohon bantuanya

 • Pencipta
  Topik Pertanyaan
 • #9431
  Satria Purba
  Peserta

  1. Dalam keadaan proses produksi terdapat 2% transistor yang diproduksi dalam keadaan cacat.Seorang supervisor mengambil random sampel sejumlah 10 buah transistor dan terdapat 2 buah transistor yang cacat tentukan peluang 4 terdapat dalam keadaan cacat dari sampel random sebanyak 10 transistor dalam kondisi proses normal.

  2. Seorang menderita penyakit flu mempunyai peluang sembuh 0,3.bila diketahui terdapat 1000 orang telah menderita penyakit tersebut,berapakah peluang sebanyak 100 orang akan sembuh?

  3. Dalam keadaan proses produksi terdapat 2 % transistor yang diproduksi dalam keadaan cacat.seorang supervisor mengambil random sejumlah 10 buah transistor dan terdapat 2 transistor yang cacat.tentukan peluang terdapat 4 dalam keadaan cacat dari sampel random sebanyak 10 transistor dalam kondisi proses normal?

Jawaban :

 • Anda harus log masuk untuk menambahkan jawaban.